تقویت سیستم ایمنی

تقویت سیستم ایمنی بدن برای پیشگیری از کرونا ویروس

/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3

برای مقابله با ویروس‌هایی مثل کرونا، سرماخوردگی و انواع آنفولانزا نوع a و h1n1  که امروزه درگیری ذهنی بسیاری از افراد شده است، گام اول رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و به خصوص بهداشت دست‌هاست. زیرا دستها بیشتر در تماس با اشیاء پیرامون انسانها میباشد. گام بعدی این است که با افزایش مقاومت بدنی آمادگی سیستم ایمنی بدن خود را در برابر انواع بیماری بالا ببریم.